Grön arena

 

far
Marielle foto

I mötet med djur är det lätt att lära människor möta varandra. Att tillsammans möta ett hjälplöst lamms behov förenar direkt. Det är också lätt att få kontakt med djuren. Och att bli ett värdefullt tillskott i ett djurs vardag ger självkänsla, kärlek och mening. Att komma till en gård som vår kan var en pedagogisk och terapeutisk resurs. Därför har vi en öppen gård dit man kan komma för att må bättre, både fysiskt och psykiskt.

_DSC1516 Enskilda elever, elever i en klass eller egentligen vem som helst kan komma till oss för rehabilitering eller rekreation. Vi vill också sprida kunskap om djurens betydelse i vår vardag, djurens och naturens påverkan på en stressad människa och att djur kan förebygga ohälsa. Gården som pedagogisk resurs är ett sätt att få stärkande praktiskt arbete som ger insikter i hållbar utveckling och hur man kan leva i samklang med naturen. Med gammal och ny kunskap har det egentligen aldrig varit så lätt att göra rätt. Vi vill gärna dela med oss av glädjen och ron man finner i att sköta en gård med djur och odla mat till dem och oss själva.

Målet med gården som pedagogisk resurs är att utveckla lärande, fysisk och psykisk hälsa. Att få social och personlig utveckling, samt att känna sig behövd och ingå i ett större sammanhang.

Det når vi genom att erbjuda verkligt praktiskt arbete i kontakt med djur, natur mat och odling. Du kommer till oss i ett samarbete mellan oss och myndigheter eller företag som arbetar med stöd och rehabilitering i olika former. Läs mer om projektet på Grön arena.

Logga nv